İnsan Kaynakları Politikamız

img

  • İnsan Kaynakları politikamız çalışanlarımızın hedefleri ve şirket hedeflerini bütünleştirerek orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda oluşturulur ve uygulanır.
  • Sorumluluk almanın, katılımcılığın ve yaratıcılığın özendirildiği dinamik, iletişimi kolaylaştırıcı, yalın ve iyi işleyen bir organizasyon yapısı sağlanır.
  • Çalışanların kurum kültürünün bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlayacak ve şirkete aidiyetlerini arttıracak etkin tanıma ve ödüllendirme sistemleri uygulanır.
  • Çalışanlarımızın motivasyonu ve mutluluğu ön planda tutulur.
  • Şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlenir.
  • Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilir.
  • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlanır.
  • Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabileceği çalışma ortamı sağlanır.
  • Çalışanlarımızın yetişmesine, kendini geliştirmesine, başarılı olmasına ve yükselmesine olanak sağlayacak sistemler oluşturulur.

İnsan Kaynakları Misyonu:

Çalışanlarımızın gelişimi için stratejik ve etkili bir iş ortağı olarak katma değer sağlayarak hedeflerimize ulaşmak.

İnsan Kaynakları Vizyonu:

Nitelikli işgücü için tercih edilen bir şirket olmak.