HAKKIMIZDA

img Çok geniş uygulama alanlarına sahip olan metaller, üstün özellikleri nedeniyle tarih boyunca insanlığın ilgi odağında yer almışlardır. Gücünden ve dayanıklılığından kaynaklanan özellikleri sayesinde çoğunlukla yapı ve makine malzemesi olarak tercih edilmektedirler.

Demir esaslı metallerden sayılan çelik ve demir dışı metaller arasında yer alan alüminyum, geri dönüşümü en fazla yapılan ürünler arasında yer almaktadır. Hurda metal çeşitliliğinin fazla olması ve kolayca anlaşılamaması geri dönüşüm sektörünün karmaşık yapısını arttırmaktadır. Ayrıştırma esnasında ayrımı yapılacak metallerin dışında kalan atıkların mümkün olduğunca azaltılarak doğal kaynakların korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması öncelikli hedefler arasında yer alır.

Metallerin kalitelerinden kayba uğramadan sınırsız bir şekilde geri dönüştürülebilmeleri büyük bir avantaj olarak görülmektedir. Geri dönüştürülen metaller için harcanan enerjinin aynı metali kaynağından çıkarmakta harcanan enerjiden daha az olduğu düşünüldüğünde karbondioksit salınımına sağladığı olumlu katkı daha iyi anlaşılmaktadır. Metal atıkların geri kazanımı ülke ekonomileri için önemli oranlarda enerji tasarrufu sağlar. Metal geri dönüşümü, metalin toplanması, sınıflandırılması, parçalanması, taşınması, preslenmesi, eritilmesi, şekillendirilmesi gibi pek çok işlemin uygulanmasıyla sağlanır.

Çinko üretim sektörüne yönelik AR-GE çalışmalarının neticesinde Hayat Çinko Geri Dönüşüm 2015 yılında 2 ve 5 metre uzunluklarında çinko havuzlarının yer aldığı 2 farklı tesiste çalışma hayatına başladı. Çinko üretim sektöründe hizmet verdiği süre boyunca üretimle beraber açığa çıkan hurda metalin geri dönüşümünün yeteri kadar hızlı sağlanamadığını görerek Akova’ da yeni bir atık ve geri kazanım tesisi için yatırım kararı aldı.

Kurulan bu modern tesis sayesinde aylık 600 tonluk hurda kül lapa ihtiyacı karşılanmaya başlandı. Haksız bir rekabetin önüne geçebilmek için çinko üretiminden ayrılan Hayat Çinko Geri Dönüşüm Akova’ daki tesisi için tüm Türkiye’ den atık ve hurda metal almaya başladı. Yurt dışından alüminyum, kurşun ve çinko ithal eden firma özellikle çinko firmalarından geri dönüşüm malzemelerini alıp, hammadde satmaya başlamış oldu. Geri dönüşüm kapsamında yoğun olarak demir, çelik, bakır, pirinç, çinko gibi madenleri işleyen Hayat Çinko Geri Dönüşüm, çalışmalarının yanı sıra yurt dışından ithal ettiği külçe çinko, külçe alüminyum ve külçe kurşun gibi madenleri ihtiyaç duyan tüm firmalar için temin etmektedir.

Kurulan bu modern tesis sayesinde aylık 600 tonluk hurda kül lapa ihtiyacı karşılanmaya başlandı. Haksız bir rekabetin önüne geçebilmek için çinko üretiminden ayrılan Hayat Çinko Akova’ daki tesisi için tüm Türkiye’ den atık ve hurda metal almaya başladı.